Nieuws

12-11-2018

SINTERKLAAS 2018

De sint heeft weer laten weten dat hij dit jaar weer cadeautjes komt brengen bij de brave kinderen van de buurtvereniging St-Andreas in Budel-Dorplein. Jullie kunnen de schoen weer gaan zetten op maandag 19 november bij Annie Steven aan de Theo Stevenslaan 18 (door de heg heen naar binnen) Doe daar ook een briefje in met je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer. Op vrijdag 30 november laat ik mijn Pieten na 18.00 uur de schoen gevuld met een cadeautje weer bij jullie thuis brengen.

Met vriendelijke groet Sinterklaas

06-12-2017

WINTERFAIR

Hallo allemaal, zondag 10 december hebben wij van logo-horizonbuurtvereniging Sint-Andreas een interview op radio Horizon om 13.20 uur i.v.m.  de Winterfair van 17 december in de Schakel.

 

 

 

Dan nog een kleine 2 weken en dan gaat de winterfair weer starten op zondag 17 december. Komt allen naar deze gezellige markt met vele kraampjes en de gehele middag leuke muziek en dans. Tevens grote loterij met als hoofdprijs een rondvlucht boven ons eigen Dorplein. Voor de kinderen is er een grabbelton met altijd prijs, schminken, kleuren en de Kerstmans komt ook nog langs. Het begint om 13.00 uur en zal tot ca. 17.00 uur duren.  Zegt het voort zegt het voort.

 

23-11-2017

SINTERKLAAS

Hallo Jongens en meisjes van onze buurtvereniging, sinterklaas heeft gevraagd of jullie de schoen willen zetten. Dit kan tot vrijdag 10.00 uur nog bij Annie Stevens aan de Theo Stevenslaan 18. (door het poortje in de heg naar binnen)

Zwarte Piet zal dan op maandagavond 4 december tussen 18.00 en 20.00 uur de schoen gevuld weer bij jullie thuis komen brengen. Vergeet niet om een mooie tekening te maken voor de sint, dat zal hij zeker fijn vinden.

14-11-2017

WINTERFAIR 2017

Het is bijna zover over een paar weken  op 17 december is er weer de jaarlijkse Winterfair. Op deze middag zijn er weer kraampjes met diverse spullen en hebbedingetjes van personen en bedrijven die hun waar tentoonstellen. Dit jaar ook weer aan de kinderen gedacht met o.a. kleurhoekje, schminken en nieuw een grabbelton met altijd prijs. Ook dit jaar hebben we in de loterij weer een Rondvlucht boven ons eigen Dorplein als hoofdprijs.

Tevens zal er op deze middag weer een lekker muziekje door de Schakel te horen zijn. We hebben dit jaar Jos van Deursen uit Hamont die met zijn accordeon de spits zal afbijten met in zijn pauze een optreden van de The Dancing Diamonds met hun nieuwe dans en na de klok van 15.30 uur zullen de bandleden van Ongehoord ook uit ons eigen Dorplein de rest van de middag hun muziek laten horen. Dit mag je niet missen.

Gratis entree en de zaal is open vanaf 13.00 uur.

31-08-2017

BBQ 2017

Hct is al weer even geleden maar op 8 juli hebben we de jaarlijkse BBQ gehouden van de onze buurtvereniging. De opkomst was wat minder dan andere jaren, maar de oorzaak heeft waarschijnlijk gelegen bij het verzetten van de datum. Andere jaren is het een maand vroeger. Het was wel een mooie dag, het weer was goed. En op het hondenveldje was het in de middag weer goed vertoeven. Na wat frisse versnaperingen zijn we begonnen met het bakken van het vlees en dat was dit jaar ook weer goed verzorgt door slagerij van Lieshout. Na het eten was het weer gezellig nakletsen met de nodige drankjes en de loterij. Vele prijzen kregen wij weer gesponsord. Dit jaar kregen alle leden die daar aanwezig een Handdoek met logo omdat we dit jaar ons 40 jarig jubileum vierden. De andere leden krijgen deze handdoek nog thuis bezorgt.

De volgende activiteit die nu wordt voorbereid is de Winterfair op zondag 17 december bij de Schakel Dorplein.

 

25-04-2017

“Eerste vliegles”

Tijdens de Winterfair van buurtvereniging Sint-Andreas afgelopen december had de heer Verbaken uit Budel-Schoot een rondvlucht gewonnen met de loterij.

Afgelopen weekend is hij de lucht in gegaan met enkele familieleden.

De heer Verbakel mocht tijdens deze vlucht zelf de stuurknuppel bedienen, wel onder toeziend oog van de ervaren piloot en lid van onze vereniging Gertjan van Dijk.

Ze vonden het allemaal een zeer leuke ervaring en hebben de hun eigen buurt nu eens van bovenaf kunnen bekijken.

24-03-2017 
Beste (klein)kinderen uit onze buurt,
De Paashaas heeft ons laten weten dat hij weer eieren komt verstoppen in ons eigen Dorplein voor de kinderen tot en met 12 jaar. We vinden het erg leuk als jullie allemaal weer komen om de verstopte eitjes te zoeken.
Datum:              maandag 17 april a.s.
Tijd:                  11.00 uur
Plaats:               einde St. Josephstraat (aan de boszijde)
Meenemen:        een mandje om de eieren in te verzamelen.
De Paashaas zal de eieren weer over twee terreinen verdelen, zodat de kleine en grote kinderen ieder een eigen zoekplek hebben. Als het startsein wordt gegeven, kan het zoeken beginnen. Het is de bedoeling dat de eieren verzameld worden en vervolgens aan het eind onder de deelnemende kinderen verdeeld worden. Bovendien voegt de Paashaas daar nog wat lekkers aan toe.
We hopen op droog weer, anders worden de eieren en traktaties gelijk uitgedeeld.
Natuurlijk wordt er ook weer aan de wachtende (groot) ouders gedacht !
Wil je mee zoeken? Overleg dan even met (O)pa en/of (O)ma en lever het strookje vòòr 09 april a.s. in bij de secretaris Th. Stevenslaan 32, mailen kan ook; bvsintandreas@gmail.com p.s. we hebben ook Facebook, Twitter en een website!
Tot op 17april,
Het bestuur van buurtvereniging Sint Andreas.

 

31-01-2017
Het nieuwe jaar is weer begonnen, daarom wil ik vragen of jullie de contributie van
€ 15.00 weer willen gaan over maken op ons banknummer: 
NL11 RBRB 0982 8622 29 t.n.v. B.V. Sint Andreas onder vermelding van contributie 2017.
Alvast bedankt namens de penningmeester

 

31-01-2017
Vorige week vrijdag hebben wij onze algemene jaarvergadering gehouden.
Na de opening door de vicevoorzitter hebben we afscheid genomen van Ton Jansen als voorzitter. Hij heeft dat vele jaren met plezier gedaan maar door zijn gezondheid vond hij het beter als hij een stapje terug kon doen in het bestuur. Annie Stevens is door de vergadering gekozen tot nieuwe voorzitter. 
We hebben het afgelopen jaar voor de kinderen met Pasen eieren verstopt en met sinterklaas mochten ze weer hun schoen zetten, die gevuld werd terug gebracht.
Voor de ouderen hebben we een fijne BBQ gehouden op het honden veldje achter de Schakel. We kregen wel een stortbui over ons heen. Maar gelukkig stonden we allemaal droog onder de opgezette partytent. de kinderen vonden het ook heerlijk en hebben lekker in de plassen kunnen spelen en op de door de Plus beschikbaar gestelde luchtkasteel.
Op 11 december hebben we voor de 2e keer een goede winterfair gehouden. Daar houden we wel wat van over om de kosten van het jaar mee positief af te kunnen sluiten.
Na de vergadering hebben we nog gezellig aan de Nieuwjaars borrel gezeten en nog over vele ideeën gepraat, of ze allemaal zullen uit komen zullen we met het bestuur moeten bekijken. Rond 23.30 uur zijn de meesten na een gezellige avond weer naar huis gegaan.
Het bestuur

13-01-2017

Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering
Aansluitend de Nieuwjaars borrel met een hapje en een drankje om met elkaar nog gezellig informeel samen te kunnen zijn.
Het is bijna een nieuw jaar dus is er weer een jaarlijkse ledenvergadering. 
Dit jaar zal de vergadering gehouden worden op vrijdag 27 januari 2017
Plaats: bij Annie Stevens in de serre, Theo Stevenslaan 18,(door de heg)
start: 20.00uur
Aansluitend de Nieuwjaars borrel.
Het bestuur nodigt al haar leden uit om de vergadering bij te wonen.
Agenda vergadering;
-1 Opening door de voorzitter
-1a aftreden huidige voorzitter en benoemen nieuwe voorzitter
-2 Notulen vorige jaarvergadering (8-01-2016) worden uitgedeeld en besproken
-3 Financieel verslag wordt door de penningmeester voorgelezen en evt. toegelicht
-4 Kascontrolecommissie leest bevindingen voor
-5 Nieuwe kascontrolecommissie samenstellen
-6 Brainstorm resultaten van 2016 en hoe verder?
-7 Terugblik op de gehouden activiteiten in 2016
-8 Vast stellen activiteiten 2017
-9 Rondvraag
-10 Afsluiting en Nieuwjaars borrel
We zoeken nog een nieuwe secretaris s.v.p. opgeven bij de huidige secretaris. Er is ook ruimte voor enthousiaste bestuursleden en overige vrijwilligers tijdens activiteiten.
We hopen op een grote opkomst, mocht u nog vragen of opmerkingen hebben
laat het dan even weten via de secretaris.
We stellen het op prijs als u ons even laat weten of u komt i.v.m. de benodigde hapjes e.d. dit kan per telefoon 519588 of per mail; bvsintandreas@gmail.com
Opgeven s.v.p. vóór 21 januari 2017 
Uw Bestuur.

13-12-2016

Zondagmiddag 11 december hebben de vele bezoekers van de WINTERFAIR in de Schakel bij diverse kraampjes de producten van de aanbieders kunnen aanschouwen, proeven en kunnen bestellen.
Verder hebben de bezoekers kunnen genieten van de muziek van de Heikneuters, het dansen van de Dancing Daimonds en de prachtige muziek van 2 bandjes, The Pips en Ongehoord.
Allen uit ons eigen Dorplein.
Tijdens deze middag heeft de organiserende buurtvereniging Sint-Andreas een loterij gehouden die geheel gesponsord was door het bedrijfsleven uit Cranendonck.
De hoofdprijs een rondvlucht voor 3 personen van Kempen Airport is gewonnen door de heer Van Bakel van het Vogelsplein 13 te Budel-Schoot. Ook stond er een wasmand vol met dennenappels, de bezoekers konden daar raden hoeveel er in zaten. Aan het eiden van de middag werd er mede gedeeld dat er 375 dennenappels in zaten. Rini van Deursen had het precies geraden en kreeg de helft van de inleg uitgekeerd.
Onze vereniging en de Schakel kunnnen terug zien op een geslaagde middag.

Klik hier voor foto’s van de Winterfair:    http://www.sint-andreas.nl/fotos/winterfair-2016/

19-11-2016

Hallo allemaal, zondag 4 december hebben wij van logo-horizonbuurtvereniging Sint-Andreas een interview op radio Horizon om 11.45 uur i.v.m. De Winterfair van 11 december in de Schakel.

 

 

 

12-11-2016

Over 4 weken is het zover.
De Winterfair bij de Schakel.
open vanaf 13,00 uur.

1winterfair

Zeg het voort zeg het voort zeg het voort zeg het voort!!!!!!!!!!!!!!!

 

12-11-2016

Hallo kinderen en kleinkinderen van de buurtvereniging, vergeten sintjullie niet de schoen te gaan zetten op dinsdag avond 15 november bij Annie Stevens in de Theo Stevenslaan 18.

Als ze er toevallig niet is mag je ze aan de deurkruk hangen.

Groetjes Sint en Piet

 

12-10-2016

SINTERKLAAS

Hallo kinderen en kleinkinderen van de buurtvereniging,

Wij hebben een bericht ontvangen van Sinterklaas. Hij schrijft ons dat hij de pakjesboot aan het laden is om naar Nederland te komen varen. Hij weet al wanneer hij zal aan komen in Budel-Dorplein bij onze buurtvereniging. De Sint vraagt aan jullie om de schoen te gaan zetten op dinsdag 15 november en vermeld daar ook bij dat een van de zwarte pieten de schoen zal terug brengen op vrijdag 25 november na 18.00 uur.                                       

Wij zullen jullie nog wel een brief in de bus doen waar alles precies opstaat en zodat jullie het niet vergeten.

 

14-09-2016

Hallo Buurtleden,

Sint-Andreas zoekt hobbyisten/bedrijven voor de WinterFair.

Buurtvereniging Sint Andreas uit Budel-Dorplein organiseert i.s.m. De Schakel op zondag 11 december een WinterFair in Gemeenschapshuis de Schakel. Wij zijn op zoek naar hobbyisten, bedrijven en/of buurtbewoners die tijdens deze dag hun bedrijf/hobby willen laten zien. Ook buurtbewoners die streekproducten willen promoten kunnen bij ons terecht. Een tafel/kraam kost € 5,00 en bewoners uit Dorplein hebben de voorkeur. Inschrijven voor 1 november. Voor info en inschrijven kunt u contact opnemen met Jiles Smits Boszicht 217 Budel-Dorplein. Tel. 0610-240 960. Mail: j.smits598@upcmail.nl

13-06-2016

Hallo Buurtleden,

Het is al weer een dikke week geleden dat wij onze buurt BBQ hebben gehad bij het hondenveldje achter de Schakel. Er was minder opkomst dan vorig jaar. Waar dat aan ligt weten we niet. Het zou fijn zijn als jullie hier over nadenken en ons dat per mail laten weten. Misschien volgend jaar toch op zondag??

Maar om terug te komen op de BBQ, het was een geslaagde middag en voor sommige ook de avond. In de ochtend van zaterdag tijdens het opbouwen was het weer niet zo goed, het was een beetje mistig en bedompt. Maar toen we die middag daar begonnen rond 15.00 uur begon de zon zelfs te schijnen en was het goed weer voor een BBQ. Het springkussen van de PLUS was een leuke aankleding en zeer gewild bij de kleintjes. Rond een uur of half zes werd het een beetje donker. Even later kregen we wat regen. Maar goed dat we een tent hadden opgezet. We konden daar net onder droog blijven. Maar het regende op zeker moment zo hard dat de meesten toch wel natte voeten hadden. Maar niet getreurd, alles ging verder en iedereen had genoeg te eten en te drinken. Annie en Riek hadden de bakplaats verzet naar onder de tent en gingen daar gewoon verder met het bakken van het vlees.

Na een uurtje was de bui over, maar het was nog steeds een nat veld. Maar de jeugd vond dat niet erg die gingen buikschuiven en tikkertje doen. Met als gevolg allemaal kletsnat. De temperatuur was wel zo dat het niet koud werd. Rond een uur of 10 zijn de laatste naar huis gegaan. Wij kunnen terug zien op een geslaagde BBQ 2016.

Klik hier voor foto’s          http://www.sint-andreas.nl/fotos/bbq-2016/
Klik hier voor 2 filmpjes    2016-06-04_17-36-47_147    2016-06-04_17-36-15_529

 

01-06-2016

Hallo Buurt leden,

Wij hebben een droevig bericht ontvangen dat Nicole Muizers plotseling is overleden op 48 jarige leeftijd. Nicole en haar vriend Marinus Pols waren pas lid geworden van onze vereniging. Vorige week nog een gesprekje met haar gehad over de BBQ, maar ze hadden al andere dingen gepland voor zaterdag 4 juni. Ze vond het wel jammer. Maar nu is dus alles nog anders verlopen.

Wij wensen Marinus, Demy en Wessel veel sterkte toe in deze droevige tijd.

U kunt afscheid nemen van Nicole op woensdag 1 juni tussen 19.00 en 19.45 uur in het uitvaartcentrum gelegen aan de Klein Schoterstraat 2a te Budel.

 

20-05-2016 

2016-04-04_17-18-59_903

Vorig jaar hebben voor het spekken van de kas vogelhuisjes verkocht, deze zijn nog steeds te bestellen. Het broed kooitje kost € 6,00, de pindapot houder € 3,50 en het minikooitje € 2,00.

Dit jaar hebben we iets nieuws daar bij.

Een houtenmobiel om buiten op te hangen zodat deze gaat draaien bij een weinig wind. De kosten voor deze draaimobiel zijn €7,50 per stuk.

Deze mobiel kun je bestellen bij Jiles Smits, stuur een mail naar j.smits598@upcmail.nl of bel 0610 240 960.

De gekochte artikelen worden dan bij u thuis afgeleverd.

 

20-05-2016

BBQ 4 juni BBQ 4 juni BBQ 4 juni BBQ 4 juni BBQ 4 juni BBQ 4 juni BBQ 4 juni

Hallo allemaal,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zaterdag 4 juni is er weer de jaarlijkse BBQ. Deze zal dit jaar plaatsvinden op het veldje van de hondenclub achter de Schakel. De aanvang is vanaf 15.00 uur tot ca. 20.00 uur. Geef je snel op d.m.v. het strookje en de bijdrage wordt vanaf 26 mei opgehaald door Benny en Jiles. Mocht u niet thuis zijn dan voor 29 mei het strookje en het geld af te geven bij Th. Stevenslaan 32.

Wij hopen op mooi weer. Tot zaterdag 4 juni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BBQ 4 juni BBQ 4 juni BBQ 4 juni BBQ 4 juni BBQ 4 juni BBQ 4 juni BBQ 4 juni

 

30-03-2016

Hallo allemaal, IMG_1725

2e Paasdag was er weer de jaarlijkse zoek tocht naar de paaseieren. Doordat de weersvoorspellingen niet zo rooskleurig waren hebben we het enigszins aangepast voor de veiligheid en niet zover het bos in als voorgaande jaren. Maar het was weer een leuke ochtend voor de kinderen, de Paashaas en de kijkers. Alle eieren zijn gevonden en de foto’s staan weer op de site en op Facebook.

 

 

03-03-2016

cafeHallo allemaal, 
Zaterdagochtend 3 maart is er weer Repair café bij de Schakel.
Dus als je nog wat moet laten repareren op naar de Schakel.

De koffie staat klaar.

 

17-02-2016

Aan alle leden van buurtvereniging Sint-Andreas,

Wilt u, als er een bijzonderheid in uw omgeving plaats vindt, zoals bv. nieuwe bewoners, geboorte, jubilea, langdurige ziekte of overlijden, dit aan de secretaris of één van de andere bestuursleden melden zodat wij hier aandacht aan kunnen schenken? Wij zijn nl. afhankelijk van deze informatie om hier wat mee te kunnen doen. Dit kan ook via de mail: bvsintandreas@gmail.com
Vast vriendelijk bedankt.

Namens het bestuur.

17-02-2016

Voor buurtvereniging Sint-Andreas kwam het bericht van Marij van Dommelen ook onverwachts.

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze droevige tijd.

01-02-2016

Hallo allemaal, 
Het jaar 2016 is weer begonnen.
De Kerst-Uit is een goede activiteit geweest, waar we zeker mee verder kunnen gaan.
Op 8 januari hebben we onze jaarvergadering gehouden. Deze was redelijk bezocht en we hebben goed kunnen vergaderen.
Het verslag van de secretaris en de penningmeester werden goed gekeurd.
In het bestuur is een kleine verandering gekomen. Jiles Smits heeft de taak van penningmeester overgenomen van Lou wouter.
Lou gaat zich meer bezighouden met de activiteiten.
Wij zijn nog wel op zoek naar en secretaris, gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur.
Er is een plan geopperd om iets te gaan doen in het kader van ons dorp zelf.
Deze plannen gaan we uitwerken en zullen jullie daar meer over vertellen als dat zover is.
Nu het jaar weer is begonnen vragen wij jullie om de contributie weer over te maken op ons banknummer: NL11RBRB0982862229.
Voor foto’s van de vergadering: http://www.sint-andreas.nl/fotos/

27-12-2015

Algemene ledenvergadering en Nieuwjaars borrel

Op vrijdag 8 januari is de algemene ledenvergadering van buurtvereniging
Sint-Andreas.

Locatie: Theo Stevenslaan 18
Aanvang: 20.00 uur

Als u komt dan zorgen wij voor een hapje en een drankje.
Over de verdere inhoud krijgt u nog nader bericht in de bus.

Verder wensen wij jullie een prettige jaarwisselingen tot 8 januari 2016.

27-12-2015

KERST-UIT in Dorplein

Gisteren zondag 27 december was het supergezellig bij de Kerst-Uit in De Schakel. Voor iedereen was er een welkomst drankje en voor de kinderen een glaasje fris. Blaaskapel de Heikneuters uit Dorplein met aanvulling van muzikanten van de blaaskapel Excelsior uit Gastel gaven vanaf de opening een vrolijke noot en in de pauze gaven de Dancing Diamonds een wervelende show. Later op de middag gaf ons eigen lid van onze vereniging Diana de Laat met accordeon samen met Delila op de drums nog een uurtje leuke muziek ten gehore. Verder hadden de vele bezoekers veel aandacht voor de spulletjes die daar door diverse personen tentoongesteld werden. De buurtvereniging had het druk met de verkoop van de prijzenenvoloppen waar vele mooie prijzen naar de leden en bezoekers gingen. Alle prijzen waren belangeloos door vele middenstanders uit de gemeente Cranendonck ter beschikking gesteld. Het was een gezellige drukte in de Schakel en vele bezoekers gingen pas laat naar huis. Sint-Andreas kan terug kijken op een geslaagde Kerst-Uit en danken de leden en andere bezoeker voor hun komst.

24-12-2015

uitnodiging kerstuitKERST-UIT in de Schakel   

!!!!!!! Gratis 1 kop koffie bij de Kerst-Uit.!!!!!!!!!!

Zegt het voort, zegt het voort.

Gezellige muziek optredens en mooie prijzen in de loterij.

!!!!!!! Gratis 1 kop koffie bij de Kerst-Uit.!!!!!!!!!!

 

 

17-12-2015

KERST-UIT in de Schakeluitnodiging kerstuit

NOG 10 DAGEN EN DAN HEBBEN WE ONZE EERSTE KERST-UIT.

WIJ REKENEN OP EEN GROTE OPKOMST VAN ONZE LEDEN.

 

 

 

06-12-2015

KERST-UIT in de schakel

Ja Buurtleden, we gaan op naar de Kerst-Uit op zondag 27 december (3e kerstdag).
Wij hopen op een goede opkomst en dat het een gezellige middag mag gaan worden.
Jullie kunnen tot 15-12-2015 het strookje in leveren bij:
Annie Stevens aan de Th. Stevenslaan 18 of bij Jiles Smits Boszicht 217.

06-12-2015

Persberichtje van Sinterklaas

Hallo kinderen de schoentjes zijn weer terug gebracht en ik hoop dat het voor jullie een leuk cadeautje was. Ik zit nu weer op de boot naar Spanje, hij schommelt wel erg door het slechte weer. Het was weer een drukke week.
De Sint en zijn Pieten

28-11-2015

sintPers berichtje van Sinterklaas

Hallo kinderen vergeten jullie niet om woensdagavond thuis te blijven of naar je opa en oma toe te gaan. De Zwartepieten komen dan de cadeautjes brengen.

 

23-11-2015

Pers berichtje van Sinterklaas
Hallo kinderen van buurtvereniging Sint-Andreas, ik heb net bij de buurtveremijterniging een gesprekje gehad. Jullie moeten vanavond de schoen gaan zetten bij Annie Stevens aan de Theo Stevenslaan 18 in Dorplein.
De pieten van de Sint zullen die schoenen op 2 december persoonlijk weer bij jullie thuis komen brengen. Dat is leuk he.

Niet vergeten hoor!!

cafeRepaircafé
Zaterdagochtend 5 december is er weer een Repair café in de Schakel. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u weer terecht voor uiteenlopende reparaties en herstellingen.

 

18-11-2015

Kerst-Uit

uitnodiging kerstuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-11-2015

facebook

Facebook

Wij zijn sinds vandaag ook Facebook te volgen.

 

4-11-2015

Kleurplaat Sinterklaas

Deze kleurplaat sint voor sinterklaas is ook te downloaden.
Vergeet hem niet in te leveren tijdens het zetten van de
schoen op maandag 23 november.

24-10-2015
cafeZaterdagochtend 7 november is er weer een Repaircafé in de Schakel. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u weer terecht voor uiteenlopende reparaties en herstellingen.

 

Op maandagavond 9 november is er een vergadering van Buurtplatform Dorplein Uniek.

23-10-2015
Oktober is alweer bijna voorbij.
De herfst is in volle gang.
Het einde van het jaar is ook alweer in zicht.

Sinterklaas 2015
Bij de buurtvereniging zijn we druk bezig om in contact te komen met Sinterklcadeautjes-sinterklaasaas. Wij gaan de Sint weer vragen of hij zijn pieten weer naar Budel-Dorplein wil laten komen en voor kinderen en kleinkinderen van onze leden weer cadeautjes mee wil brengen.
Wij hebben al vast een datum vastgelegd om de schoen te zetten. Jullie kunnen dat doen op maandagavond 23 november bij Annie Stevens aan de Theo Stevenslaan 18. Als de zwartepieten daar de schoenen hebben gevuld, vragen wij of die pieten de schoenen persoonlijk bij jullie of bij opa en oma af wil gaan geven. Maar dat zal wel lukken, dat heeft hij vorig jaar ook gedaan.
Zorg wel dat je dan thuis bent of bij opa of oma. Misschien is het wel leuk om een mooie kleurplaat in te kleuren voor de Sint, dan vragen wij of de Sint er ook een leuk cadeautje bij doet voor de mooiste kleurplaat.
De kleurplaat en het invulstrookje dat je in de brievenbus krijgt moet je dan ook inleveren met je schoen.

28-09-2015

Hallo allemaal,

Hier weer enkele berichtje van de buurtvereniging St- Andreas.

  • Er zijn nog enkele leden die de contributie voor het jaar 2015 niet hebben betaald. Kunnen de leden die dat nog niet hebben gedaan z.s.m. overmaken op ons banknummer:        NL11 RBRB 0982 8622 29
  • Wij hebben bericht gehad van de Kleine Kernen Krant over de Brabantse Dorpenderby. Hierbij ontvangt u de digitale versie van het septembernummer van de Kleine Kernen Krant. In dit nummer veel aandacht voor de Brabantse Dorpenderby.

     Het december zal in het teken staan van de zorg.

     Klik op de link en kijk: www.kleinekernenkrant.nl

29-06-2015
Ja hier zijn ze dan de foto’s van de BBQ.
Zie onder foto’s

16-06-2015 BBQ2015                                                                                                                                                       Afgelopen zondagmiddag hebben we vanaf 15.00 uur met een groot aantal buurtleden en kinderen onze jaarlijkse BBQ gehouden. Ook dit jaar weer op het veldje van Margot en Ruud achter hun huis aan de Gebr. Looijmanslaan. Het weer was dit jaar geweldig, niet te heet en niet te koud. Voor de kinderen hadden we enkele speeltoestellen en spelletjes klaargezet.   Oa. buikschuiven, goaltje schieten maar ook trampoline werd goed gebruikt. De overige leden hebben lekker zitten klessebessen over allerlei zaken. Er was voor iedereen voldoende te drinken en te eten. De BBQ van Van Lieshout- Martens was heerlijk. In de avond hebben we nog kunnen genieten van de zang van Rob en meezingen daarvan met de hele groep. Ook het kampvuur was werd later op de avond nog even aangestoken. De foto’s die gemaakt zijn komen later op de site, hou het dus in de gaten, er zijn leuke bij.                                       We kunnen weer terugkijken op een geslaagde dag.

21-04-2015
Maandag 27 april staan wij weer met een kraampje bij op de Koningsmarkt tegenover
het beeld van Ons Moen in Budel.
Er worden oude spulletjes verkocht en broodje hamburger.
Ook de vogelhuisjes zijn aanwezig die wij verkopen om de kas te spekken. Komt allen zodat we een leuk bedrag kunnen ophalen voor onze buurtvereniging.

21-04-2015
Maandag 2e Paasdag hebben ca. 20 kinderen eieren gezocht in 3 bosgedeelten aan het einde van de St. Josephstraat in Dorplein.
Volgens de Paashaas die daar aanwezig was hebben de kinderen alle eieren die verstopt waren gevonden. Alle kinderen kregen van de Paashaas ook nog een lekkere chocolade paashaas.
De ouders konden genieten van een bakje koffie en van de overheerlijke pannenkoeken tot dat het gas op was.
De Paashaas heeft belooft dat hij volgend jaar weer in het bos zal zijn om eieren te verstoppen voor de kinderen. Kijk ook even op de fotopagina.

23-03-2015
—— Attentie Attentie ——
Vergeten jullie niet om je op te geven voor het PAASEIEREN zoeken op maandag 6 maart.
Dit kan nog tot 30 maart, strookje inleveren bij de secretaris aan de Theo Stevenslaan 32.

20-03-2015
Hallo allemaal,
De buurtvereniging wil om de kas te spekken vogelhuisjes gaan verkopen.
Er zijn 3 soorten die in diverse kleuren zijn te leveren.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAWe hebben een vogelnestkastje voor mezen.
Een huisje waar een pinda-pot in kan.
En we hebben een klein vogelhuisje voor zomaar ergens in huis of buiten te hangen.

De kosten zijn:
Vogelnestkastje voor meesjes € 5,00

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPinda-pot € 3,50

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKlein vogelhuisje € 2,00
Als er een kleurtje op moet doen we dat voor € 1,00.
Deze vogelhuisje maken wij op bestelling maar zijn ook te koop in onze kraam tijdens de Koningsdagmarkt op maandag 27 april bij de Schakel.
Bestellen kan via de mail of bij een van onze bestuursleden. (zie op deze site bij bestuursleden)

02-03-2015
Vergadering Buurtplatvorm Dorplein Uniek
Op maandag 9 maart om 20.00 uur is er weer een vergadering van Buurtplatvorm Dorplein Uniek in de Schakel. Onze burgemeester zal deze avond bezoeken. De vergadering is openbaar.

02-03-2015
cafeZaterdag 7 februari is er weer een Repair cafe in de Schakel.
Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u weer terecht voor uiteenlopende reparaties en herstellingen.

 

02-03-2015
De Paashaas.
eierenHallo kinderen van buurtvereniging Sint-Andreas. Maandag 6 april komt de paashaas weer naar Dorplein om de eieren te verstoppen.
Jullie mogen vanaf 11.00 uur deze eieren komen zoeken aan het einde van de St. Josephstraat. (aan de boszijde) Voor iedereen heeft de paashaas weer een leuke traktatie. Ook aan de ouders wordt gedacht.
Jullie moeten wel het inschrijfformulier inleveren voor 30 maart bij een van onze bestuursleden of doormailen naar bvsintandreas@gmail.com.

20-02-2015
Bestuursvergadering
Woensdag 16 maart
Aanvang 20.00 uur

01-02-2015
Wist u dat wij, de buurtvereniging, bij de Plus een springkussen kunnen krijgen.
Wij daarvoor € 2500,00 aan kassabonnen moeten overleggen.
Wij daar met zijn allen voor kunnen sparen.
We die bonnen kunnen inleveren bij een van de bestuursleden.
We dat misschien al kunnen krijgen bij genoeg bonnen voor de BBQ
Die weer gehouden gaat worden net na de vakantie.

15-01-2015
Uitnodiging voor informatieavond van DORPLEINPUBLIEK op donderdag 22 januari bij de Schakel.
Aanvang 19.30 uur.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Gemeente Cranendonck, Dorplein Uniek en projectbureau ABdK.
Zie ook de info op de website www.dorpleinpubliek.nl

15-01-2015
Zaterdag 24 januari weer Repair Cafe.
Plaats: de Schakel.
Aanvang: 10,00 uur.

28-12-2014
Algemene jaarlijkse ledenvergadering.
Vrijdag 9 januari
Plaats: Rector van Nestestraat 197
Aanvang: 20.00 uur
Aansluitend de NIEUWJAARS borrel is met een hapje en een drankje